Please log in or register to do it.

(Chú ý là chỉ thông báo về lớp học ở Sài Gòn)

TẤT CẢ các bạn ĐÃ ĐÓNG/CHUYỂN TIỀN cho mình bao gồm đã xác nhận hay chưa xác nhận, và các bạn thuộc diện được đặc cách đi học free (thí dụ founder quỹ Đừng Bỏ Cuộc, members quỹ Ngày Hạnh Phúc…), vui lòng:

1- Ask to join group Truyền thông trăng đen Sài Gòn

2- Gửi PM cho mình một văn bản bất kì chứng minh việc chuyển tiền của các bạn. Ví dụ phiếu ủy nhiệm chi, phiếu chuyển tiền, chụp màn hình chuyển tiền online v.v… Các bạn thuộc diện FREE vui lòng cũng gửi PM lại để nhắc mình biết.

3- Mình sẽ Confirm cho các bạn tham gia Group để cập nhật tin tức liên quan khóa học.

4- Các bạn nào muốn tham gia vui lòng chuyển tiền gấp trước 12h đêm nay (12/06). Tới ngày 13/06, mình sẽ tổng kết và chốt danh sách. Bất cứ bạn nào đã đóng tiền nhưng không có trong danh sách học vì bị full thì mình sẽ chuyển trả tiền.

Cảm ơn các bạn đã hợp tác ạ. Nhanh chân thì còn, chậm chân là hết, tất cả đều được xét duyệt bình đẳng như nhau.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 12, 2013 at 11:03AM)

Thông báo khẩn, cháy phòng!!!
Chém gió

Your email address will not be published. Required fields are marked *