Please log in or register to do it.

Start với khoảng hơn 70 người, kết thúc với khoảng 60 người. Tạm coi thành công với mục đích đặt ra. Cảm ơn các bạn ạ, hihi u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Chào thứ 8 với nụ cười tươi rói...
Offline dự tính 40 người giờ đã lên tới ...

Your email address will not be published. Required fields are marked *