Please log in or register to do it.

Nước Nam xanh Biển xanh Trời,

Đảo xanh đâu dễ tách rời đồng xanh.
Thiên Thư dĩ định đành rành,
Biển Đông hải đảo phần dành Dân Nam.
Giận phường nghịch lỗ tham lam,
Thói quen bành trướng ngàn năm chẳng chừa.
Trường Sa mấy độ nắng mưa,
Đảo xa sừng sững ngọn cờ Việt Nam.

Chào anh lính thủy hiên ngang,
Vững vàng tay súng giữ an Biển Trời.
Sau lưng Anh, có Chúng tôi,
Nhân dân cả nước giống nòi Rồng Tiên.
Trường Sa – Thành phố nối liền,
Một dòng huyết thống, Thiêng Liêng nghĩa tình.
Người thành phố Hồ Chí Minh,
Nguyện cùng với Bác vẹn gìn quê hương.

Trường Sa ta quý ta thương,
Ta xây cứ điểm thẳng đường Hoàng Sa.
Bác Hồ sống mãi bên ta,
Trường Sa có Bác, Đảo xa cũng gần.

(Tác giả: Phối Sư Thượng Minh Thanh – Kiều Ngọc Minh. Phối sư vừa gửi qua email cho bạn Nguyễn Ngọc Long phổ biến lên facebook để mọi người đọc và góp ý. Cảm ơn nhiều)

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – May 02, 2013 at 10:48AM)

Đi tìm điểm chốt cho thương hiệu
Kể chuyện ma

Your email address will not be published. Required fields are marked *