Please log in or register to do it.

Vụ 400 tài khoản Agribank bị hack mất tiền lại nóng lên vấn đề “gắn chip lấy trộm thông tin thẻ”.

NHƯNG tự nhiên đợt này mình lại ngẩn người ra si nghĩ:

1- ATM là của Ngân hàng. Vậy sao ngân hàng cứ để cho chúng nó gắn chip vô máy đọc trộm thông tin thẻ?

2- Thẻ cũng do Ngân hàng phát hành. Vậy sao ngân hàng cứ để cho chúng nó làm thẻ giả dễ dàng như vậy?

Rồi cuối cùng khi bị hack thì thông tin đưa ra luôn là KHÁCH HÀNG phải cẩn thận khi sử dụng ATM? KHÁCH HÀNG phải che chắn khi nhập mật khẩu ở ATM? KHÁCH HÀNG phải kiểm tra số dư thường xuyên để tránh bị kẻ gian rút tiền?

Ủa từ đầu dư làooooo? Sao không phải là làm ở chiều ngược lại? NGÂN HÀNG phải có trách nhiệm để bảo vệ máy ATM của mình không bị hack, NGÂN HÀNG phải có trách nhiệm để thẻ của mình khó bị làm giả mới đúng chứ nhỉ?

Ai giải ngu cho mình phát, mình hỏi nghiêm túc ấy???

Nếu thực sự các ngân hàng cố tình làm lơ thì Ngân hàng Nhà nước cần sớm cầm chịch đưa vấn đề này vào bàn thảo và luật hóa để bảo vệ người dân chứ nhỉ ;)


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Nói về Hội Thánh Đức Chúa Trời
Action của VNG vụ 160 triệu Zing ID bị rao bán

Your email address will not be published. Required fields are marked *