Please log in or register to do it.

Bạn Thắng (đạo diễn) và bạn Trà (nhà sản xuất) chia sẻ với các em sinh viên tham dự cuộc thi làm phim ngắn do mobiistar tổ chức – SVgottalent 2012.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 26, 2012 at 03:33PM)

Ấm lòng Đêm Noel
Bài học từ một tấm hình

Your email address will not be published. Required fields are marked *