Please log in or register to do it.

Quá nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được thể hiện trong tấm hình này: bài học về việc mở rộng; tập trung và phân tán; chiếm giữ thị phần; giá trị cốt lõi; quy luật The First…

Bữa nay mình busy quá nên không viết chi tiết được. Bạn nào rảnh update phiên bản mới nhất của Viber và suy ngẫm thử những mục mình list ở trên.

Ai rút ra được bài học gì thì comment thảo luận thử xem sao? Đặc biệt các bạn làm startup :-)

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 26, 2012 at 11:41AM)

Nhật ký buổi chia sẻ SV Gottalent
Mình thấy nhiều bạn có duyên dữ lắm nha

Your email address will not be published. Required fields are marked *