Please log in or register to do it.

BÀI HỌC GIỮ CHẶT THỊ PHẦN TỪ TRƯỜNG HỢP CỦA VIBER

Trước sự phát triển và bành trướng như vũ bão của Line (80 triệu người dùng), Kakao Talk (65 triệu người dùng), Whatsapp (100 triệu người dùng mỗi ngày), Wechat (200 triệu người dùng)… Viber đã làm gì?

Viber không ngồi yên. Họ cũng có những động thái đáp trả Line, Kakao, Wechat… Nhưng cách làm của Viber thú vị ở chỗ dù đưa ra nhiều tính năng đáp trả đối thủ, Viber vẫn giữ được giá trị cốt lõi, tính năng cốt lõi và hình ảnh thương hiệu với người sử dụng.

Hãy thử nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Viber, bấm vào dấu + màu tím và phân tích thử, trước khi coi clip này nhé các bạn: http://www.youtube.com/watch?v=B2bD4Dgt5g8 />


(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 27, 2012 at 12:29PM)

Offline thành công
Làm vlog khó vãi tè

Your email address will not be published. Required fields are marked *