Please log in or register to do it.

Ôi trời ơi, làm vlog khó vãi tè Nguyễn Lê Minh Quân ạ. Nhưng vì đặt hàng của các bạn nên mình vẫn cứ phải làm khùng làm điên trên Youtube í. Đơ như cây cơ. Đang upload. Bà con chuẩn bị vào dìm hàng em nó nhé :)))))))))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 27, 2012 at 09:45AM)

BÀI HỌC GIỮ CHẶT THỊ PHẦN TỪ TRƯỜNG HỢP CỦA VIBER
Thanks for being my friends, Friends

Your email address will not be published. Required fields are marked *