Please log in or register to do it.

Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo.
Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh hay em quá yếu mềm.
Người yêu ơi em có biết?

Nguyễn Ngọc Long

Ngịch lý vĩ đại
Kiểu giật tít bá đạo của báo lá cải

Your email address will not be published. Required fields are marked *