Please log in or register to do it.

Một chiều đi trên con đường này
Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi
Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi
Đường về trường ôi sao lạ quá…

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Vì sao người Việt cho rằng Mobile Marketing bằng SMS là lừa gạt?
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Your email address will not be published. Required fields are marked *