Please log in or register to do it.

Anh ngược đường ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Chúc mừng ca sỹ Phạm Văn Mách
Mong muốn "được nhìn thấy con gái một lần cuối"

Your email address will not be published. Required fields are marked *