Please log in or register to do it.

“Cuộc đời ngắn tựa bàn tay
Ngọt ngào không hết đắng cay làm gì…”

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Cây ngay thường chết đứng...
8h trà chanh Nhà hát Thành Phồ nào các bạn - Huỳnh Phi Hổ

Your email address will not be published. Required fields are marked *