Please log in or register to do it.

Nếu giấc mơ đêm qua được dựng thành phim, chắc chắn nó sẽ bị gán mác 18+ hoặc nặng hơn là cấm chiếu >.u003C

Nguyễn Ngọc Long

Qua Phạm Ngọc Thạch thấy bảng hiệu "báo Mực Tím" đã bị gỡ xuống.
Sự "nịnh bợ" mang đến cho ta những kẻ thù đội lốt bạn bè.

Your email address will not be published. Required fields are marked *