Please log in or register to do it.

“Trong nhiều trường hợp bạn nói lời xin lỗi không phải là bạn sai mà là để thể hiện sự tôn trọng những người xung quanh. Có đúng sẽ có sai. Có thắng sẽ có thua. Điều quan trọng nhất là mọi người vẫn ủng hộ và bạn có đủ niềm tin và nghị lực để đứng dậy hay không”

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 02, 2013 at 11:56AM)

Thực ra LINE là
TỔ CHỨC "TẾT TA" CHUNG VỚI "TẾT TÂY". RẤT NÊN LÀM!

Your email address will not be published. Required fields are marked *