Please log in or register to do it.

ÍT HỌC

Nghe một em gái kể chuyện đi dạy gia sư dzui dzui nên mình kể lại.

Bữa đầu tiên em vô dạy nó thì má nó đi bán. Cái một hồi về má nó dòm em rồi hỏi nó “đứa nào đấy?”.

– (Quay qua) Mày nhiêu tuổi mà đi dạy học?

– Dạ con sinh viên năm nhất.

– (Quay lại) Mẹ mày. Học cho giỏi nha tao uýnh chết mẹ mày.

Cái một hồi má nó đi, nó qua nói với em vầy: “Chị yên tâm đi mẹ em học có cấp III à, bả không biết chữ đâu mà sợ”.

Hồi em đi dạy bên Đào Duy Anh, bà kia để tiền trong phong bì đưa em lịch sự lắm. Còn bà này, cầm nguyên cục tiền đưa em nói “Eh mày, đếm lại coi có đủ không nhen”.

Mà bả sòng phẳng lắm nha trả không thiếu một đồng. Bà bên Đào Duy Anh cuối cùng quỵt của em nửa tháng lương!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 18, 2013 at 08:01PM)

Người đang bệnh, đầu nhức như búa bổ quay mòng mòng
Khen ngợi ưu điểm người khác một

Your email address will not be published. Required fields are marked *