Please log in or register to do it.

Người đang bệnh, đầu nhức như búa bổ quay mòng mòng. Điện thoại của mình phản ứng tức thì, nứt toác màn hình ra cổ vũ.

Đúng là chủ nào tớ nấy. Vui mừng vì chứng tỏ sắp được ai đó tặng cho con iPhone 5 mới cóong đây mà :-))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 19, 2013 at 03:30PM)

Starbuck chơi cái tiệm #1 trước mặt New World
Ít Học

Your email address will not be published. Required fields are marked *