Please log in or register to do it.

Học qua những cuốn sách là cách học rẻ nhất trên đời.

Lần gặp 1, mình thuyết trình trong 30 phút, được các bạn ABC lắng nghe chăm chú nhưng có phần nghi ngại và hẹn gặp lần 2.

Về nhà đọc sách, ứng dụng 1 phần nhỏ vào chỉnh sửa kế hoạch. Đến lần gặp 2, mình cũng thuyết trình trong 30 phút, các bạn ABC lắng nghe và thảo luận trong sự quan tâm đặc biệt và nói nhất định phải triển khai vì sự khả thi và tính hiệu quả.

Lại về nhà đọc sách, ứng dụng thêm 1 phần nhỏ nữa vào kế hoạch. Tự cá nhân mình thấy nó hết sức mạch lạc, vô cùng hiệu quả và chắc chắn khả thi hơn thời điểm trước rất rất nhiều lần.

Cuốn sách chỉ có 28.000đ thôi, do em sinh viên ở cùng nhà bê về từ thư viện trường ĐH Hoa Sen.

P/s: mình không định nói về cuốn sách này mà chỉ nói về việc học qua sách vở nói chung nên không viết tên cụ thể. Mỗi người sẽ tự tìm thấy những cuốn sách riêng phù hợp với công việc cá nhân.

Nguyễn Ngọc Long

Khi người ta giận một người, là lúc người ta rất dễ thương một người ta khác...
THE POSSESSION - ĐÁNH CẮP LINH HỒN

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. A cho e biết tên sách về cái tâm sống, sách về truyền thông và tâm lý con người với, 3 lĩnh vực thưa a, hỏi a là cách hiệu quả và ít tốn kém nhất hihi
    E cảm ơn!