Please log in or register to do it.

Khi người ta giận một người, là lúc người ta rất dễ thương một người ta khác…

Nguyễn Ngọc Long

"Nghe Hồng Nhung hát một mình của Thanh Tùng"
Học qua những cuốn sách là cách học rẻ nhất trên đời

Your email address will not be published. Required fields are marked *