Please log in or register to do it.

Khi qua Thái, cô giáo rất thích tính năng free.facebook của một số nhà mạng vì hết tiền 4G vẫn vô chat, nhắn tin cho bạn bè nhờ ứng cứu được. Nay tính năng này đã có ở Vietnam.

Dưới góc độ truyền thông, dự án free.facebook thể hiện rõ ràng và nhất quán sứ mệnh “kết nối mọi người” của facebook mà không làm ảnh hưởng đến doanh thu.

Dưới góc độ chiến lược, không rõ facebook phải trả bao nhiêu tiền với (các) nhà mạng để hoàn tất deal này nhưng nếu có chắc không nhiều, vì cái này mang lại lợi ích lớn cho end-users, nhà mạng tha hồ pr, còn nếu nhiều thì cũng là một cách lobby đút lót để cắm rễ quá thông minh he he.

Dưới góc độ marketing, việc hợp tác này kết hợp được lợi thế cạnh tranh đặc thù của facebook và nhà mạng (detect được user đang xài 4G thay vì wifi). Cô giáo thích những cách kết hợp như vậy. Giống như, một app trên điện thoại thì phải nghĩ cách khai thác GPS, camera, voice recorder, cảm biến vân tay, cảm biến phương hướng… (đặc trưng riêng có của mobile) thay vì chỉ trở thành một phiên bản thu nhỏ của trang web “khổng lồ” trên desktop.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Cải tiến "giáo dục" thành "záo zụk" và việc học Trung Quốc để giản thể hóa Tiếng Việt
Quan điểm của cô giáo về vụ Chipu

Your email address will not be published. Required fields are marked *