Please log in or register to do it.

Anh rất nhớ em. Nhưng chỉ còn 2 ngày nữa là được gặp lại em giữa trời mùa đông Hà Nội rồi em nhỉ. Mình sẽ lại cầm tay nhau và đi qua từng con ngõ nhỏ, và sẽ không còn thấy lạnh.

20/12 này, chúng mình sẽ lại cùng nhau hâm nóng tình yêu trong chương trình ca nhạc Đêm An Lành của Silo.vn em nhé \u003C3

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 17, 2012 at 12:41PM)

Gmail lên tới 30GB
Offline chia sẻ Hoạch định chiến lược bản thân và Kỹ năng giải quyết vấn đề

Your email address will not be published. Required fields are marked *