Please log in or register to do it.

Sau khi ngủ dậy thì mình không hiểu vì nguyên cớ nào đó mà hộp mail Google của mình mở rộng dung lượng lên tới 30GB.

Định email qua hỏi Google mà thôi sợ nó chửi vì ngu. Chắc nguyên nhân do mình đẹp quá thôi chớ có gì đâu mà thắc mắc!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 17, 2012 at 03:17PM)

Ca Khó
Hẹn gặp em

Your email address will not be published. Required fields are marked *