Please log in or register to do it.

Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ. Nhưng với một người nào đó, bạn… còn chẳng bằng một hạt cát!

Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một người, có thể bạn sẽ thất vọng. Nhưng nếu nhìn vào thẳm sâu tâm hồn họ, biết đâu bạn sẽ… thất vọng gấp đôi?

kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakaka

Nguyễn Ngọc Long

Khủng hoảng Truyền hình thực tế
Mèo ẵm Mèo

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Anh là viên gạch đầu tiên mà em muốn đặt vào trong tâm hồn đấy :))