Please log in or register to do it.

Thật dễ để nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi. Nhưng thật khó để nhận ra và trân trọng những gì chúng ta đang có.

Nguyễn Ngọc Long

Nhất nghệ tinh
Các bạn làm bên ngân hàng cho mình hỏi nhờ một chút nhé.

Your email address will not be published. Required fields are marked *