Please log in or register to do it.

Đi với bác này ra Đè Nẽng thân yêu để mời một cô ca sĩ già hát nhạc Trịnh cực hay, giọng giống hệt Khánh Ly vào Sài Gòn để lăng-xê mà cổ không chịu. Nên đành ngậm ngùi đi zìa.

Về sau, bạn Đàm Vĩnh Hưng chẳng hiểu sao mời cổ vô Saigon được mà lăng-xê không nổi. Nên tới lượt cổ ngậm ngùi đi zìa!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 25, 2012 at 11:19PM)

Cầu Sông Hàn của Đè Nẽng thân yêu
Ăn Cao Lầu, Cơm gà, Cơm hến

Your email address will not be published. Required fields are marked *