Please log in or register to do it.

Ăn Cao Lầu, Cơm gà, Cơm hến…

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 25, 2012 at 11:16PM)

Đi Đè Nẽng mời cô ca sĩ giọng hệt Khánh Ly...
Thèm cafe, tám chuyện

Your email address will not be published. Required fields are marked *