Please log in or register to do it.

Cầu Sông Hàn của Đè Nẽng thân yêu. Ôi nhớ quá…

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 25, 2012 at 11:21PM)

Đoàn phim Thập Diện Mai Phục quay ở Chùa Hương
Đi Đè Nẽng mời cô ca sĩ giọng hệt Khánh Ly...

Your email address will not be published. Required fields are marked *