Please log in or register to do it.

Đoàn phim Thập Diện Mai Phục quay ở Chùa Hương. Hương pờ-gấu-đờ, in Viết Nàm \u003C3

Thôi upload nốt cái hình này rồi stop. Khai quật quá trời hình từ Flickr (16.000 tấm) thì upload làm sao cho hết được nà. Lỗi này thuộc hoàn toàn về bé Kiên Iced T hô hô hô.

Em yêu MEw Wantanabe vô nhận hàng nhé.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 25, 2012 at 11:30PM)

Mình thấy nhiều bạn có duyên dữ lắm nha
Cầu Sông Hàn của Đè Nẽng thân yêu

Your email address will not be published. Required fields are marked *