Please log in or register to do it.

“Dám chết” là cách trốn chạy của những kẻ hèn kém. “Dám sống” để thực hiện ước mơ của đời mình mới là người can đảm.

Nguyễn Ngọc Long

Hello world!
Người tình đồng tính sắp cưới

Your email address will not be published. Required fields are marked *