Please log in or register to do it.

Chính THÁI ĐỘ, chứ không phải tài năng, sẽ xác định vị trí của bạn!

Bởi vậy nhiều khi mình thấy mình làm vưỡn cứ tốt mà vưỡn cứ bị chê. Lại nhớ đến câu mắng yêu của cụ Hà Thị Cối Mẹ Thóc Gạo rằng “Ghét cái thái độ” :-))))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 09, 2013 at 05:59PM)

Có bạn nào viết mảng pháp luật - xã hội liên quan đến An ninh, trật tự trộm cướp không ạ?
TRỒNG NGƯỜI NÀO CÁC BẠN

Your email address will not be published. Required fields are marked *