Please log in or register to do it.

Bạn có thể không phải là người giỏi nhất, không phải là người tốt nhất, không phải là người đúng nhất. Nhưng cách ứng xử và hành động của bạn sẽ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người.

Câu này mình dành để chia sẻ khó khăn với nhà báo Hoàng Khương trong tình thế hiện nay…

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Ghi chép vụn - September 07, 2012 at 08:43PM
Sự khác biệt giữa những trái lê

Your email address will not be published. Required fields are marked *