Please log in or register to do it.

Hồi nhỏ, mẹ mua cho một ký lê. Con để dành ăn suốt cả tuần. Đến ngày thứ 7, cầm trái lê hơi nhũn nhũn, có chỗ hơi nám lại rồi, mẹ nói “vẫn còn ăn được”.

Giờ bạn con cũng mua cho một ký lê. Con làm biếng ăn nên để cả tuần. Mẹ qua chơi, dọn dẹp, khai quật được dưới gầm tủ hỏi mua lâu chưa. Con nói thì cũng được 6 – 7 ngày. Mẹ cầm lên xem nói “tươi roi rói thế này không ăn được đâu, giục đi con nhé”.

Ôi mẹ tôi thiệt là bá đạo u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Chia sẻ khó khăn với nhà báo Hoàng Khương trong tình thế hiện nay...
Làm báo thì phải công minh, công tâm

Your email address will not be published. Required fields are marked *