Please log in or register to do it.

Đọc bài trên tờ Người Cao Tuổi phân tích “Ông Đặng Thành Tâm và những thủ đoạn rút tiền không minh bạch” thấy ớn lạnh quá.

Lúc trước cũng có một bạn sếp cũ của ngân hàng S. “tư vấn” mình lập quỹ tín dụng nhân dân để huy động vốn cho dễ và chỉ cho một số chiêu để có tiền nhanh chóng. May quá mình tỉnh táo tầu không nghe theo những lời đường mật, chứ không phải đi bóc lịch thì bỏ mẹ.

CEO là nghề nguy hiểm. Làm cu li thôi, ăn rau muống luộc được rồi. A di đà Phật!!!

Nguyễn Ngọc Long

Mong muốn "được nhìn thấy con gái một lần cuối"
Bỗng dưng muốn có "vợ... hai"

Your email address will not be published. Required fields are marked *