Please log in or register to do it.

Không gì thoải mái cho bằng được sống chung với những người mà ta không cần phải dò xét hay đối phó bằng bất cứ chiêu thức nào. Chỉ nhìn nhau là đã hiểu nhau…

Nguyễn Ngọc Long

Sáng nay trên Thanh Niên có bài "Giọng hát Việt" đánh mất niềm tin...
Bị chụp trộm khi đang họp

Your email address will not be published. Required fields are marked *