fbpx

𝟲 𝗡𝗮̆𝗺 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗡𝗶𝗲̂̀𝗺 𝗧𝗶𝗻 – 𝟰 𝗕𝗮̀𝗶 𝗛𝗼̣𝗰 𝗩𝗲̂̀ 𝗖𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗦𝗼̂́𝗻𝗴

Bài viết dài, đặc biệt tâm đắc gửi gắm tới các bạn trẻ (hơn mình). 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐈: 𝐌𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝟐𝟎𝟏𝟗 …

đọc tiếp