Please log in or register to do it.

8h tối nay offline trao đổi học hỏi kinh nghiệm về truyền thông marketing với anh chị em Hà Nội. Chi tiết chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm… các bạn liên hệ với Quân Idea (có trong tag) nhé.

Nguyễn Ngọc Long

Trung Thu đã hết
Các bạn ơi, đổi địa điểm qua...

Your email address will not be published. Required fields are marked *