Please log in or register to do it.

Ehhhhhhhh, sắp tới đám cưới em Thái Bá Minh mà kinh tế đang khó khăn, mềnh nẩy ra một ý là thay vì phong bì 500.000₫ một cách nhạt nhẽo như các bạn khác, mềnh sẽ tăng gấp 5 – 10 lần giá trị quà tặng cho nó shock. Cụ thể như sau:

– Tặng cơ hội ăn tối với Nguyễn Ngọc Long trị giá 5.000.00₫ ở trên Bitexco 68 tầng tiện ngắm máy bay qua lại.

– Tặng 2 voucher tư vấn chiến lược truyền thông và xây dựng thương hiệu cá nhân trị giá 4.000.000₫ (2 giờ/phiếu x 2 phiếu) do mình tư vấn.

– Tặng combo quảng bá gồm 1 status trị giá 3.000.000₫ trên facebook Nguyễn Ngọc Long và 1 status trị giá 2.000.000₫ trên fanpage Nguyễn Ngọc Long.

Nên tặng quà gì bây giờ đây Thái Thị Diệu Thu ơi???

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 13, 2013 at 03:24PM)

Coi ra mắt phim
Đôi Đũa

Your email address will not be published. Required fields are marked *