Please log in or register to do it.

Trời ạ. Mình chịu khó đi coi ra mắt phim không phải vì cần coi trước thiên hạ mà vì mọi người xung quanh rất có ý thức và tôn trọng bộ phim.

Còn đi coi sau đó thì má ơi là ức chế. Có quỷ sứ ma vương nào hiện lên cắt lưỡi hết mấy con quỷ cái ngồi hàng trên dùm cái. Đậu xanh rau má nhà chúng nó cứ ngồi thuyết minh, bình luận, cười hô hố và gào thét ong sủ và hư phim quá.

(Coi lại Thảm Hoạ Sóng Thần lần 2. Bộ phim sóng thần #2 trong tối nay, sau bộ phim nhảm Bẫy Cá Mập)

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 13, 2013 at 11:40PM)

Dấu hiệu nhận biết pê-đê với lại ô môi
Ý tưởng mới thay phong bì đám cưới

Your email address will not be published. Required fields are marked *