Please log in or register to do it.

Uống một ngụm nắng Sài Gòn
Để ngả nghiêng say
men thu
Hà Nội

Ở phía xa
trời xanh
và mây trôi rất vội

Trò đời?…
Trách ai mải miết
cuộc nhân sinh…

Long Velo

Bà - Cháu
Khi anh thành thật với chính mình...

Your email address will not be published. Required fields are marked *