Please log in or register to do it.

Mình làm một cái thăm dò nhỏ, rằng 20/10 thì các bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? 95% chọn Mẹ.

Mình cũng tin rằng đó là con số thực của số đông. Thế nhưng tại sao cũng từng ấy phần trăm lại nhắn tin chúc mừng bạn gái, mua quà tặng vợ và tổ chức party cho đồng nghiệp nữ đầu tiên chứ không là Mẹ?

Câu trả lời là nhờ phát huy truyền thống “Nói một đằng, làm một nẻo” đó mà :-)))))

Nguyễn Ngọc Long

Lồng làn hương bắc
Liên hoan phim Việt - Hàn lần thứ nhất

Your email address will not be published. Required fields are marked *