Please log in or register to do it.

Tết xưa trong mình đơn giản chỉ là những khoảnh khắc sum họp gia đình, những buổi đoàn viên năm nào cũng vậy, cũng đi theo 1 trình tự không đổi mà sao vẫn thân thương quá, bởi mỗi năm mỗi khác. Ông bà mỗi năm thêm già, bố mẹ mỗi năm tóc thêm điểm bạc, chúng ta mỗi năm thêm lớn khôn trưởng thành, đàn em mỗi năm cao to ra nhiều…

Tết xưa trong tôi
Có nhiều người nói ngày nay mất đi phong vị Tết, bản thân mình cho rằng có Tết hay không phụ thuộc vào thái độ và cách đón nhận Tết của mỗi người, còn pháo hoa, cây nêu… chỉ là hình thức thể hiện ra bên ngoài thôi.

( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Hoàng Bá Tài)

TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM TRONG KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI
TẾT XƯA TRONG TÔI...

Your email address will not be published. Required fields are marked *