Please log in or register to do it.

Đón đọc bài phỏng vấn bạn Nguyễn Ngọc Long trên tờ tạp chí Esquire nhé cả nhà. Nội dung như một cuộc cãi lộn và tất nhiên cuối cùng phần thắng đã nghiêng về… khán giả!!! Kakakakakaka.

Kể mà báo nào có mục chửi nhau thì vui hơn nhỉ, mình thích mình thích.

Bạn phóng viên cứ lòng vòng để khép mình vô “tội” chơi facebook để kiếm tiền. Còn mình thì một mực khẳng định lên facebook để được nói, được chơi và được vui. Mình bẩu, cứ được nói (hết những gì mình nghĩ) là mình thấy sướng. Mình dễ sướng lắm. Mà trả lời xong như vậy cái tự nhiên mình cũng thấy sướng phát điên lên í :-))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 16, 2013 at 06:57PM)

Những điều "CẤM KỴ" khi lên Facebook
Facebook messenger - voice message

Your email address will not be published. Required fields are marked *