Please log in or register to do it.

Thôi xong. Facebook messenger ra tính năng voice message từ khi nào vậy nhỉ?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 16, 2013 at 05:47PM)

Phỏng vấn Nguyễn Ngọc Long trên tờ tạp chí Esquire
Cặp đôi hoàn hảo Lê Trung Cương và Khánh Ngọc.

Your email address will not be published.