Please log in or register to do it.

Thôi xong. Facebook messenger ra tính năng voice message từ khi nào vậy nhỉ?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 16, 2013 at 05:47PM)

Phỏng vấn Nguyễn Ngọc Long trên tờ tạp chí Esquire
Cặp đôi hoàn hảo Lê Trung Cương và Khánh Ngọc.

Your email address will not be published. Required fields are marked *