Please log in or register to do it.

Cặp đôi hoàn hảo Lê Trung Cương và Khánh Ngọc.

Gà mới của mình. Nhớ ủng hộ cặp đôi này nhen các bạn!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 16, 2013 at 02:07PM)

Facebook messenger - voice message
Lá ngô lay ở bờ sông Bờ sông vẫn gió người không thấy về

Your email address will not be published. Required fields are marked *