Please log in or register to do it.

Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió người không thấy về

(Người đang bận đi ăn Chả cá thác lác thì là lăn bột ở Bún và Lẩu V – http://on.fb.me/Y8rZ26 – với bà Đỗ Hương rồi á)

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 16, 2013 at 09:46AM)

Cặp đôi hoàn hảo Lê Trung Cương và Khánh Ngọc.
Cảm ơn các em Thúy An, Thu Hà, Sao Nhi

Your email address will not be published. Required fields are marked *