Please log in or register to do it.

Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió người không thấy về

(Người đang bận đi ăn Chả cá thác lác thì là lăn bột ở Bún và Lẩu V – http://on.fb.me/Y8rZ26 – với bà Đỗ Hương rồi á)

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 16, 2013 at 09:46AM)

Cặp đôi hoàn hảo Lê Trung Cương và Khánh Ngọc.
Cảm ơn các em Thúy An, Thu Hà, Sao Nhi

Your email address will not be published.