Please log in or register to do it.

Cảm ơn các em Thúy An, Thu Hà, Sao Nhi đã đồng tâm hiệp lực, triển khai Như Lai Thần Chưởng để hỗ trợ anh hoàn thành 20 bài phỏng vấn 20 ngôi sao trong vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ.

Kỷ lục này của các em nhiều năm nữa sẽ cũng hiếm có người phá được! Các em rất ít khi làm, nhưng một khi đã làm thì vô cùng ấn tượng, hihi :D

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 16, 2013 at 09:32AM)

Lá ngô lay ở bờ sông Bờ sông vẫn gió người không thấy về
MAMA thiệt là một bộ phim... té đái

Your email address will not be published. Required fields are marked *