Please log in or register to do it.

MAMA thiệt là một bộ phim… té đái! Huhuhuhu. Kinh hãi quá đi. Từ đầu phim đến cuối phim ngồi run. Đau tim quá! Mà không hiểu gì hết.

Tuyển người ngủ chung đêm nay :-(((((

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 15, 2013 at 09:08PM)

Cảm ơn các em Thúy An, Thu Hà, Sao Nhi
Cuộc đời thực sự bất công :-))))

Your email address will not be published. Required fields are marked *