Please log in or register to do it.

Kế Hoạch Truyền Thông

Mất 2 tuần hoàn thành cái plan truyền thông tổng thể suốt năm 2013 cho một tờ tạp chí.

Thế quái nào sáng nay ngồi căn chỉnh bài nói chuyện trong offline lại save đè ngay vào file kế hoạch truyền thông kia. Chiều mang qua văn phòng người ta present thì mới tá hoả tam tinh. Sau 10 giây bị “quéo”, mình quyết định ngồi nói “chay”, và kèm ghi chú vào một file mới.

Tới hồi xong xuôi, khách hàng hài lòng gật gù và đồng ý triển khai kế hoạch thì mình mới save file ghi chú lại để gửi qua cho họ thì lại… save đè vô file chuẩn bị mang đi nói chuyện.

Tới hồi qua nói chuyện thì mới té ngửa tập 2 ngồi tức tốc làm lại cái file tài liệu. Kết quả buổi nói chuyện trễ 15 phút nhưng cả 2 meeting đều đã thành công.

Amen! Ai hiểu lòng tôi!!! May mà mình bình tĩnh không thôi banh-ta-lông hết cả!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 27, 2012 at 10:56PM)

Tăng like tăng view các kiểu
Offline thành công

Your email address will not be published. Required fields are marked *