Please log in or register to do it.

Luôn tự hào là một người con của phố cảng Hải Phòng.

Thành phố có nhiều xã hội đen nhất, sản xuất phim sex tiên phong nhất, giang hồ nhất, ăn chơi nhất nhưng cũng nhiều hoa hậu nhất, sống nghĩa khí và hào sảng nhất.

Người Hải Phòng có thể đổ máu, thậm hy sinh tính mạng để bảo vệ danh dự, bảo vệ bạn bè và đứng về lẽ phải. Người Hải Phòng sống không luồn cúi, không xu nịnh kẻ mạnh, không bắt nạt kẻ yếu. Hoặc trắng hoặc đen, người Hải Phòng sống không qua loa hời hợt.

Tinh thần 13/5 bất diệt!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – May 14, 2013 at 02:01PM)

Đừng bỏ cuộc
Bạn ít bè nhiều

Your email address will not be published. Required fields are marked *