Please log in or register to do it.

Hôm nay đi làm thủ tục để chính thức thành người Sài Gòn đây. Sẽ là một ngày mệt mỏi vì bị “hành là chính”, nhưng đổi lại có cơ hội để tập tính nhẫn nại. Coi như được luyện Yoga miễn phí. Thích quá cơ u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Trái Tim Người Mẹ

Your email address will not be published. Required fields are marked *