Please log in or register to do it.

Sáng nay mình họp trên Sở Giáo dục và Đào tạo chương trình 20/11, đang ngồi chờ thì thấy hai cha con chú kia mang tiền tới nói “ủng hộ Trường Sa”.

Sau khi hỏi chuyện thì mình được biết Người cha làm xe ôm, mỗi ngày cho con trai học lớp 11 số tiền 10K để dành, sau một tháng được 300K thì hai cha con mang lên ủng hộ.

Chú kia nói dắt con lên là cách để “giáo dục trực tiếp”. Cả ngày làm xe ôm, chú thu nhập khoảng 5-6 triệu mỗi tháng và chưa bao giờ lên mạng, chưa bao giờ hô hào cái gì trên facebook (vì không biết facebook là gì).

Long Velo

New concept
Cháu dâu

Your email address will not be published. Required fields are marked *